Lidiavet - Royal Canin - Храна за мачки - Kitten 36

Royal Canin - Храна за мачки - Kitten 36

Печати PDF

За правилен развој на мускулатурата и коските во втората фаза од развојот на мачињата.

Kitten 36 овозможува ултра - јака дигестивна заштита, содржи лесно сварливите протеини кои помагаат во лимитирањето на количесвото на ферментираните остатоци во цревата, како и фрукто-олиго-сахаридите и пулпата помагаат во баларансирањето на цревната флора, EPA/DHA потпомага во заштитата на цревната мембрана.


Помага во градењето на природниот иминитет.


Преку манан - олиго- сахаридите кои ги содржи kitten 36 му помага на мачето во зачувување на неговиот природен имунитет.
Го редуцира мирисот на изметот.


Благодарение на високата соджина на лесносварливите протеини (90% сварливост) селектирани поради нивниот висок степен на изедначување, кој помага во намалувањето на содржината на ферментативните остатоци во цревата.

.