Lidiavet - Ветеринарни диети

Ветеринарни диети

Печати PDF

Храната од програмaта Royal Canin Veterinary Diet™ означуваат нов приод на ветеринарно контролирана исхрана: “Лечење на животното, како помошна терапија на основната болеста“. Секоја од овие храни приоритет дава на самото животно.

Сите хранливи состојки кои се потребни за намалување на клиничките симптоми или за подобрување во процесот на опоравувањето се земени во предвид. Превентива од несакани нуспојави, заштита од оксидативниот стрес и додаток на здравствени препарати [nutraceuticals] се земаат поединечно за секоја ветеринарна диета. Сите овие храни носат извонредни резултати, но со правилен избор, затоа тие се продаваат исклучиво кај ветеринарите. Веруваме дека здравјето на домашните миленици и добрата исхрана, можат да се постигнат само со комбинација на иновативни врсти на храна и професионално советување од страна на ветеринарот.

 .