Lidiavet - Merial

Merial

Печати PDF

MERIAL е една од водечките компании во светот во произвотство на фармацевски производи и вакцини за крупен добиток, миленици и дивеч. Постојано го држи чекорот на развој на нови производи, земајќи ги во предвид милионите дози произведени годишно, кои се користат низ целиот свет, за зачувување на  здравјето на животните.

 

Frontline

Frontline за мачки

Frontline SpotOn Cat

 

 Frontline за кучиња

 

FRONTLINE SpotOn DOG 2-10

FRONTLINE SpotOn DOG 10-20

FRONTLINE SpotOn DOG 20-40

FRONTLINE SpotOn DOG 40-60

 

Вакцини

 

Merial вакцина -Tetradog

Поливалентна вакцина за кучиња

 

Вакцината е наменета за кучиња  за заштита од следниве болести:
Distemrer, Adenovirses, Parvovirosis и Leptospiroses (L.icterochaemorrhagiae, L.canicola).


Merial вакцина - Rabisin

Инактивирана течна вакцина против вирусот на беснило

 

Тоа е моновалентна вакцина, наменета за активна имунизација на здрави кучиња, мачки, говеда, свињи, коњи и овци против вирусната болест беснило.

.