Lidiavet - Merial вакцина -Tetradog

Merial вакцина -Tetradog

Печати PDF

Поливалентна вакцина за кучиња


Вакцината е наменета за кучиња  за заштита од следниве болести:
Distemrer, Adenovirses, Parvovirosis и Leptospiroses (L.icterochaemorrhagiae, L.canicola).

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Се употреба веднаш после отворањето. Апликацијата е поткожна или мускулна.
ПРИМАРНА ВАКЦИНАЦИЈА
Прва вакцинација  во 7-та недела од животот.
Втората вакцинација 3-5 недели потоа, но никако по 12 недела.

РЕВАКЦИНАЦИЈА

Една инекција од Tetradog-от после една година по примарната вакцинација.
Leptospiroses поединечна апликација само во хитни случаеви.
Trivirovax ревакцина секоја наредна година.

ПРЕДОСТРОЖНОСТ

Се вакцинираат само здрави животни, десет дена пред вакцинирањето животното да биде потполно здраво и да не прима друга терапија.
Апликацијата да биде во вообичаена асептична процедура.
Да се користат стерилни и асептични материјали при апликација на вакцината.
Не се препорачува примена на вакцината кај кучиња со тежок физички дефект, се додека целосниот имунитет не биде стекнат.
Да се користи вообичаената предострожност при вакцинирање на гравидни животни.

СКРИЕНИ  ЕФЕКТИ

Во пединечни случаи може да се појави преосетливост. Во исклучителни случаи би можела да се примени симптоматска терапија.
НАЧИН НА ЧУВАЊЕ
Вакцината да се чува на температура  помеѓу  +2. С  и  +8. С, да не се изложува на светлина и да не се смрзнува.

AD US VET  Само за ветеринарна употреба.УПАТСВО ЗА УПОТРЕБА

TETRADOG - вакцината  содржи:
Поединечната доза на вакцината содржи :
-Trivirovax (DHP) лиофилизирана (смрзната и сушена ) вакцина
1. Distemper disease virus -најмалку - 103 CCID50
2. Canine Adenovrus (CAV2) - најмалку - 1025 CCID50
3. Canine Parvovirus -најмалку - 103 CCID50
Лиофизилатот qs-1 доза

LEPTODOG - Течната вакцина содржи:
1. Инактивирана  Leptospira canicola најмалку
2. Инактивирана Leptospira icterohaemorragiae најмалку
•    qs за заштита е спопред Европската Фармакопеа
3. Formaldehyde најмногу - 0.120 mg
4. Merhiolate  најмногу - 0.1 mg

.